Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Havøysund ca

Havøysund omkring 1930

Det bodde ikke så mange personer i Havøysund på dette tidspunktet. Personene på bildet sitter på bakketoppen like over dagens museum med ryggen til tidens sentrum i Havøysund.

madam juel_300x414

Fra "Det norske selskap" i København til Måsøy

Før Norge fikk sitt første universitet i 1811, studerte mange nordmenn i København. Det var i dette miljøet at "Det Norske selskap" ble skapt i 1772. Madam Juel var innehaver av kaffe- og vinstua som ble så populær blant den fremvoksende bølgen av norske nasjonalromantikere.

Men hvordan hadde det seg at Madam Juel bestemte seg for å reise til Måsøy?

LandskapJuni1997_600x419

Valfjord på Rolvsøy

Valfjord, mellom Gunnarnes og Tufjord, var et av mange bosteder på Rolvsøy. Frem til 2000-tallet var de fleste øyene i Måsøy kommune bebodd med slike tettsteder. Men gradvis utvikling mot urban forflytning har gjort stedene hovedsaklig til feriesteder i dag. Bildet er tatt  i 2004.

paulo134_500x277

Visste du at en av våre mest kjente salmediktere, Magnus Brostrup Landstad ble født på Måsøy omkring år 1800?

Landstad skrev nye salmer og reviderte eldre og velbrukte danske og tyske salmer som med tidens tann syntes uforstående for folk flest. I 1852 fikk Magnus Brostrup Landstad i oppdrag av departementet å lage et utkast til ny salmebok. Den endelig utgaven ble godkjent til bruk i 1869. Landstad døde i 1880 og ligger begravd på Vår Frelsers gravlund. Det henger et minnesmerke om Magnus Brostrup Landstad i Måsøy kirke.

lillefjord13_400x266

Lillefjord rundt 1960

Postbåten "Tanahorn" ekspederes. Fra Havøysund gikk det tidligere lokalbåtruter til fjordstedene og til alle øyene. Det var  flere bebodde plasser i kommunen og reisemåten var med båt.

Hus20001_300x191

Før 2. verdenskrig lå eldrehjemmet i Måsøy kommune på Ingøy

Eldrehjemmet stod i Russehavnen, ikke så langt fra kirken. Her kom det pensjonister fra hele Finnmark for å tilbringe sine siste år. Anlegget hadde husdyr flere jordområder som de høstet høy av. Om sommeren deltok eldre som hadde god helse som slåttekarer, med høybæring, behandling og lagring.

havøysund kirke_300x200

Havøysund kirke

Havøysund kirke ble innviet i 1961

I 1830-årene ble Måsøy kirke flyttet til Havøysund. Denne kirken stod i området der Havøysund patentslipp i dag har sitt anlegg. I 1860-åra blei kirken flyttet tilbake til Måsøy. I 1947 fikk Havøysund en kirkebrakke som stod i bygden på grunn av 2. verdenskrig. Den ble brukt frem til dagens kirken som altså ble innviet i 1961.

sandvik3_300x300

Fiskebåt fra Ingøy

"M/K Sandvik"

"Sandvik" var en prektig helårsbåt for fiske på 42 fot. Den ble bygget i Rognan og levert til Ingøy i 1950.

Hjelmsøy[1]

Hjelmsøy

Hjelmsøy er kjent for det berømte fuglefjellet Stauren. Det har bodd folk på øya i flere hundre år.

Ingøy, Inga 1963

Ingøy

"Inga" på Ingøy har en lang historie bak seg og var et storfiskevær på 1500-tallet. Bildet viser Inga i 1906.

Rolvsøyhavn

Rolvsøyhavn

Rolvsøyhavns bosettingen fra nyere tid kan festes til omkring 1880.​ Før krigen stod det et stort fiskebruk her.

Tufjord 1900

Tufjord

Tufjord har røttene sine i senmiddelalderen. Bildet viser Tufjord rundt år 1900.

Russehula, Havøysund

Russehula

Navnet på hulen har sin opprinnelse fra Pomorhandelstida i Finnmark (ca.1750-1920). En, eller flere pomorskippere hadde vært på handelsreise i Finnmark. Her fikk de ikke solgt alle varene sine og hadde derfor et stort lager igjen om bord. I følge loven kunne de ikke ta varene med seg tilbake til Russland og oppbevarte det derfor i hula, som seinere fikk navnet Russehula. Hulen er også interessant for å oppleve spesielle geologiske forhold.