Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn.  Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Representantskapet velger selv leder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomitè til styret.

 

Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for.

 

Representantskapets sammensetning i inneværende periode:

 

Leder Willy Olsen, Hammerfest

Personlig vara Tom- Kristian Hermo, Hammerfest

 

Nestleder Kristina Hansen, Nordkapp

Personlig vara Kjell Valter Sivertsen, Nordkapp

 

Medlem Gudleif Kristiansen, Måsøy

Personlig vara Reidun Mortensen, Måsøy

 

Medlem Trudy Engen, Nordkapp

Personlig vara Terje Sandmo, Nordkapp

 

Medlem Rolf Laupstad, Berlevåg

Personlig vara Janne Beate Andreassen, Berlevåg

 

Medlem Astrid Husvik Skancke, Hammerfest

Personlig Anne Mette Bæivi, Hammerfest

 

Medlem Sverre Gjøvad, Hammerfest

Personlig vara Marit Monsen, Hammerfest

 

Medlem Gunn Mari Kvendal Kristiansen, Gamvik

Personlig vara