Keila på Hjelmsøy

I Keila på nordsiden av øyen og i Knarvik på innersiden, finner vi den første befolkningen på Hjelmsøy etter Rikssamlingen i vikingetiden. De første bosetterne og sesongfiskerne slo seg trolig ned her på 1300-tallet. I 1522 bodde det 85 innbyggere i Keila og 10 i Knarvik. I 1606 hadde tallet steget til 105. Da begynte tilbakegangen og antallet var ytterlige sunket til 28 beboende i 1631. Mellom 1701 og 1789 bodde det fra 5 til elleve familier i Keila.

Fuglefjellet på Hjelmsøy har alltid vært av stor betydning for lokalbefolkningen. I utgangspunktet hadde alle i tinglaget like rettigheter til ressursene, men tvister var ikke uvanlig, spesielt mellom lokalbefolkningen og sesongfiskere fra sørligere deler av landet. Jorden ble ikke matrikulert i Finnmark før på 1800-tallet. Likevel finner vi klare tegn på skjøter fra Hjelmsøy, og spesielt i Keila. Karl Buck drev en skipsvirksomhet i Keila og leide ut rorbuer med båter. I 1920-21 avsluttet imidlertid Karl Buck sitt fiskeoppkjøp i Keila og i 1922 leide firmaet Arntsen & Georgsen fra Tromsø, fiskebruket. Fra 1924 leide firmaet Hammer & Lindstad fra Oslo fiskeanlegget. I 1925 kjøpte de Keila og drev fiskebruket til 1926.