Johnsenbruket i Rolvsøyhamn

Opprinnelig kom Enok Johnsen til kyst-Finnmark som den første ansatte fyrforvalter på Fruholmen i 1866. Han var født på Frosta i Trøndelag i 1823. Tidligere hadde han vært  baker, sagbruksarbeider og hattemaker. I tillegg var han kjent med forholdene i Finnmark ettersom han hadde vært med jekter og drevet med fiskeoppkjøp. Enok og kona Karen var kvekere og kom følgelig ofte i konflikt med statskirken. Enok leide holmene innover mot Mafjorden. I 1873 kjøpte han eiendommen og fiskebruket i Rolvsøyhavn.

Tross dårlig økonomi greide Johnsen med sin store familie å overvinne de økonomiske vanskelighetene familien hadde kommet i. Enok Johnen hadde mange tillitsverv i det offentlige, bl.a. som postfører, poståpner, dampskipsekspeditør og fiskerioppsynsbetjent. En tid var han også ordfører for Venstre. Enok Johnsen døde i Rolvsøyhavn 12. desember 1906. Johnsen startet med handel- og fiskekjøp mens sønnen overtok og drev virksomheten frem til 1944.

Seiproduksjon var primærvirksomheten på bruket. Det lå gode seifiskefelt like i Rolvsøysundet og større båter landet følgelig fiskefangst i Rolvsøyhavn. Det var nok arbeid for stedets 70 innbyggere. Det ble også nødvendig å importe arbeidskraft i vår- og sommersesongen. På grunn av langgrunner måtte bedriften benytte føringsprammer for å få brakt fisken til anlegget. De store mengdene innkjøpt sei medførte at Rolvsøyhavn fikk anløp av Hamburgerruten, et stort fraktefartøy som ankom for å hente tørrfisk.

Skolebarna gikk på Gunnarnes skole inntil 1939. Deretter ble de overflyttet til Tufjord skole. Skoleveien utgjorde hele 20 km. som regel. Like før jul i 1925 forliste den engelske tråleren "Cardinal" ved Krykkjenes, like ved Rolvsøyhavn. Hele besetningen ble imidlertid berget og redningsmennene fikk medaljer for innsatsen. Rolvsøyhavn ble ikke gjenreist etter 2. verdenskrig.