En norsk teologistudent i København ved navn Tobias Brodkorb Bernhoft fikk etter utdanningen en prestestilling i Måsøy. Det hadde utvikla seg et nært forhold mellom Bernhoft og Juel mens Tobias ennå var student.

Madam Juel fulgte med den unge presten til Måsøy. I 1792 ankom de to Måsøy. Madam Juel bodde i prestegården sammen med presten. I 1797 fikk Tobias en ny stilling i Tranøy i Troms. Her giftet han seg med en yngre kvinne som han fikk to barn med. Tobias døde bare 38 år gammel. Dermed stod Madam Juel uten inntekter til livsoppholdet.  

Etter et kort opphold hos presten Gunnar Berg i Lenvik dro hun videre til Trondheim der hun ble innlosjert i Tomas Angels hus. Her døde Madam Juel 18. november 1809 og ligger begravd på domkirkegården i Trondheim.

Madam Juels reisekiste står idag på Tranøy prestegård. Hennes minnebok er utgitt som bok. I år er det 200 år siden Madam Juel døde. Det lille heftet er skrevet av Claus Dahl i samarbeid med Arnt- Erik Selliaas og kan kjøpes på Måsøy museum.