Fiskeværet Inga på Ingøy har røtter tilbake til 1300-tallet, om ikke tidligere. Omkring 1520 bodde det rundt 300 fastboende i fiskeværet. Fiskeværet var hjemsted for jekteeiere, skippere, styrmenn og erkebiskopens setesvenner, som drev kommersiell virksomhet for erkebiskopen i finnmarksværene.

Inga var knutepunkt for omegnet ettersom det meste av jektetrafikken hadde været som bestemmelssted. På 1500-tallet var eksport og markedspris av stor betydning. Omkring 1600 ble selvberging med februk og hjemmefiske viktigere p.g.a. sviktende marked og dårligere fiskeår. Omkring 1690 ble Ingøy helt avfolket.

På 1700-tallet var det mellom 5 og 12 familier på Inga. Kirka ble flyttet til Måsøy i 1747. Frem til 1866 hadde ikke Ingøy egen kirke. Det ble reist ny kirke i 1866 men som ble ødelagt av en orkan i 1880-åra. Kirken ble reparert og stod til 2. verdenskrig, da tyskerne brente den. I 1957 ble den nåværende kirken innviet. På 1800-tallet opplevde Ingøy slik som andre fiskevær i Finnmark et nytt oppsving og mange flyttet igjen til været.