Båten rodde for det meste med line- og garn. Laksefiske med garn om sommeren og tidvis med juksa-snører. Spesielt vinterstid betydde linefisket mye, da var arbeiderne mest på fiskebruket, folk arbeidet i egnebuene og holdt kokker i arbeid. På Ingøy var det fem til seks helårsbåter gjennom 1950 og 60-tallet. På 1970-tallet var det bare en liten og to større båter i drift. "Sandvik" blei solgt i 1980. Båten brant opp et sted utenfor Hjelmsøy, ingen kom til skade.