Bygningen fremst i bildet var opprinnelig lensmannsboligen. På 1930-tallet flyttet kommunelegen fra Måsøy til Havøysund og overtok dermed den tidligere lensmannsboligen. Like bak legeboligen ligger telegrafstasjonen. Anlegget midt på bildet tilhørte væreieren Rasch. Vi ser kaianlegg, bolig, snekkerboder og hus for arbeidere. 1930-tallet var harde  tider for væreiere og de fleste klarte seg ikke økonomisk gjennom tiåret. En større båt ligger på slipp i fjæra, og flere småbåter samt en motorbåt ligger på havna. Bak Raschs bygningene ligger det noen vanlige boliger. Den store bygningen bak havna var grunnskole.