Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjenstandssamling

kollage nettside 2.jpg

Gjenreisningsmuseets gjenstandssamling omfatter over 4200 gjenstander som er registrert i museumsdatabasen Primus. I tillegg har museet et estimert antall på 2000 gjenstander som enda ikke er registrert digitalt. Fra sommeren 2014 er et voksende antall av registreringer publisert på databasens offentlig nettsted Digitalt Museum, dette arbeidet forsetter forløpende.

Bevaring og oppbevaring av gjenstander er en spesiell utfordring. Gjenstandene er unike på grunn av historien som kan knyttes til dem. Derfor er det kjempe viktig at giverne stiller opp med alt tilgjengelig informasjon og at disse dokumenteres i museumsdatabasen Primus. Hvor, hvem, når og i hvilken sammenheng ble gjenstandene brukt eller laget? Dette er kun noen av spørsmålene som må stilles. Å kunne knytte gjenstander til historie, steder og personer skaper en annerledes og dypere forståelse i historieforskningen og gir mangfoldige muligheter for historieformidlingen.

I Gjenreisningsmuseets samling finnes det for det meste gjenstander som historisk sett ikke er så gamle. Men gjenstandene som ble tatt med under evakueringa, og tatt med da folk gjemte seg i en hule i vinteren 194/46, er verneverdige og kommer til å fortelle sine historier om krigs- og etterkrigshverdagen til fremtidige generasjoner.

Håndteringen av gjenstandssamlingen skaper ibland store utfordringer da det er en stor variasjon i størrelse og vekt. Det hender at det trenges to eller tre personer for å håndtere en gjenstand. I tillegg kreves en forsvarlig oppbevaring av gjenstandene. Rommene de lagres i må ha et kontrollerbart klima og må være utstyrt med egnede reolanlegg slik at kontroll og vedlikehold av gjenstandene kan skje enkelt uten at man må flytte på dem.

Gjenreisningsmuseet jobber for å oppgradere kjelleren slik at gjenstandene kan bli bevart og fortsette å fortelle historiene sine i fremtiden.

http://www.digitaltmuseum.no/

gjenstandssamling.jpg
Sko i tekstilsamlingen, Brandy- flasker, brukt til oppbevaring av rabarbrasaft i 1948, en Evalet vaskebjørn vaskemaskin. Fotos: Daniela Kötter/Gjenreisningsmuseet.

 

38177_500x712[1]_cropped_491

Skøyter, Hapå og Super 8

100 museumsgjenstander online

Prosessen med å nettpublisere Gjenreisningsmuseets samlinger er i gang og på digitaltmuseum.no kan du nå utforske 100 av Gjenreisningsmuseets kulturhistoriske gjenstander.

08 figuren står i lift_400x600

St. Elisabeths hospital

Redningsaksjon før riving

Gjenreisningsmuseet mobiliserte sine ressurser sammen med byggeier og rivningsansvarlige på gamle St. Elisabeth hospital for å redde kulturminner i bygget. Det var en lærerik og spennende prosess som ved svært godt samarbeid endte med vel bevarte gjenstander i museets mottak onsdag ettermiddag.