Det ble en annerledes dag på jobb da helgene fra St. Elisabeth hospital skulle demonteres og fraktes til Gjenreisningsmuseet. En svært velvillg gårdeier tok på seg ekstra utgifter til leie av lift og mannskap for å få helgenfiguren som har skuet ned fra St. Elisabeth hospital i åresvis, mest mulig varsomt og smertefritt ned fra veggen før bygget skulle rives. Teknisk konservator ved museet, Daniela Kötter fikk ny kontorutsikt for dagen, da hun ble med opp i liften for å pakke inn figuren før den skulle hentes ned. Alle mulige forholdsregler ble tatt, og det hele gikk smertefritt for seg. Denne type arbeidsoppgaver er ikke akkurat typiske for museet, men det er slike dager vi lærer noe nytt og finner kreative løsninger på nye problemstillinger. Det er aldri kjedelig å jobbe på museum!