Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Varaordfører Marianne Sivertsen Næss åpner magasinet. Foto: Linn Marit Hermansen / Hammerfestingen

Nytt magasin er åpnet på Gjenreisningsmuseet

Torsdag 24. januar var det offisiell åpning av nytt magasin på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest. Søknadsprosessen startet i 2013, utflytting av samling startet i 2017, utbyggingen startet i 2018 og nå er magasinet innflyttingsklart.

samlingene

Samlingene

Bak Gjenreisningsmuseets kulisser finnes det samlinger av gjenstander, bildemateriale og arkivalia. I tillegg tilhører bygningene og inventaret på Fuglenesodden friluftsmuseum til museets samling. Gjenreisningsmuseets samling har hovedfokus på tidsperioden fra andre verdenskrig til slutten av gjenreisningstiden. Samlingen omfatter også materiale fra før 1939, som ble oppbevart andre plasser i Norge og Europa, som ble gjemt, reddet eller tatt med sørover under tvangsevakueringa i 1944 eller som rett og slett overlevde brenning av Finnmark. I tillegg skal samlingen også omfatte samtidsdokumentasjon, materiell fra nåtiden og fremtiden.

 

På digitalt museum kan man søke i samlingen

 

Aktuelt om samlingene

kollage nettside 2.jpg

Hammerfest idrettshistorisk samling:
Gjenstandskonservator Daniela Kötter planlegger og gjennomfører pakking av samlingen som hovedsakelig består av fotografier, arkivmateriale, pokaler og andre gjenstander som bevitner idrettsånden i Hammerfest gjennom de siste 100 år. Pakkingen skjer med arkivegnete materialer og etter faglige retningslinjer.

Det er I.L. Stein’s veterangruppe som har skapt samlingen og som skal legge ned sitt idrettshistoriske museum i Storgata 25. Museet er åpent hver tirsdag og er møteplass for Steins veterangruppa men tar også imot turister og lokalbefolkningen. Etter at museet har holdt åpent under Hammerfestdagan fra 11. til 18. juli 2015, skal dørene stenges for godt.

På grunn av en langsiktig prosess der forskjellige kulturhistoriske samlinger i Hammerfest skal samlokaliseres på Gjenreisningsmuseet, vil samlingen være nedpakket og ikke tilgjengelig for allmenheten inntil videre. Når forholdene ble tilrettelagt, vil samlingen registreres i museumsdatabasen Primus og plasseres permanent i museets magasin.

Gjenreisningsmuseet gleder seg til å kunne ta første trinn for å innlemme arven etter Steins veterangruppe i en helhetlig kontekst for bevaring av Hammerfests historie.

Friidrettsutøver Ernst Altmann, Hammerfest, 1935. Bilde: Stein’s veterangruppe.


Defilering på Idrettsplassen under Nord Norsk friidrettsstevne i Hammerfest ca. 1925. Bilde: Stein’s veterangruppe.

Aksesjoner:
For tida jobbes det med aksesjoner fra 2015. Det betyr at vi tar dokumentasjonsbilder av gjenstander som betraktes som bevaringsverdig, vi registrerer alle tilgjengelige opplysninger om dem i museumsdatabasen Primus og publiserer en del av disse opplysninger på nettstedet Digitalt Museum.

Ved behov blir objektene renset før den beskrevne prosessen og får tildelt et museumsnummer. Gjenstanden merkes med dette nummer slik at de får en identitet i museets ordningssystem. Etterpå settes gjenstandene på plass i magasin. Klikk deg inn på nettstedet og søk på «gjenreisningsmuseet». http://www.digitaltmuseum.no/

aksesjoner.jpg

Metallboks for Norex buljongterninger, GMH.004046. Skjermdump fra startsiden til Digitalt Museum. Lena Karlstrøm, historiker, og Daniela Kötter, gjenstandskonservator registrerer gjenstander. Fotos: Daniela Kötter/Gjenreisningsmuseet.

Glassnegativer:
Et annet, svært omfattende, prosjekt er arbeidet med Toralv Hagens (1876 – 1957) samling av glassnegativer. Som sønn av Gunder Hagen (1826 – 1914) gikk han aktivt inn i den kjente familieforretning G. Hagen i Hammerfest i 1896 og de etablerte et eget fotostudio i 1906. I negativsamlingen finnes det landskaps- og bybilder av Hammerfest og omegn, samt private motiver av familiemedlemmer og kunstner som var på besøk i Hammerfest i forbindelse med Hagens konsertbyråvirksomhet. En del av bildene ble tidligere publisert som postkort og er trykket i bøker, men også i Historielagets kalender 2015. Samlingen gir et fantastisk innsyn i hvordan det var å leve i Hammerfest mellom 1900 og 1935.

Prosjektet er et samarbeid mellom Hammerfest Historielag og Gjenreisningsmuseet. Bakgrunn for prosjektet et at Hammerfest Historielag fikk det som er igjen av Toralv Hagens glassnegativer, dvs. det som har overlevde evakueringen og tidene etterpå. Jens Berg-Hansen har skannet de 196 negativene og motivene beskrives og registreres i samarbeid med museets gjenstandskonservator Daniela Kötter i museumsdatabasen Primus. En vesentlig motivasjon fra et konservatorisk ståsted er å emballere negativene om. Før ble de oppbevart i vanlige konvolutter og ca. 100 stykker var stablet tett sammen i vanlige esker. Glassnegativenes beskaffenhet innebærer at de er skjøre og ganske tunge. De består av glassplater med et gelatinlag der bildeinformasjonen sitter. Dette gjør negativene sensibel for klimatiske svingninger og fysikalsk påkjenning. Nå skal alle negativene oppbevares i egnede syrefrie konvolutter og stående med avstand fra hverandre i esker, slik at de kan bevares på en forsvarlig måte og ikke utsettes for unødvendig risiko.  Gjenreisningsmuseet bidrar med finansiering av emballasjen samt med at registreringene utføres på profesjonelt nivå. 

Målet er å publisere Toralv Hagens unike bilder på Digitalt Museum når arbeidet er avsluttet.

glassnegativer.jpg

Glassnegativer fra Toralv Hagen i gammel emballasje, undersøkt på lysbordet og emballert i syrefrie konvolutter og eske. Fotos: Daniela Kötter/Gjenreisningsmuseet.

Oppgradering av kjelleren:
I 2013 søkte museet om tilskudd fra staten for å finansiere en nødvendig oppgradering av museets kjeller. Dessverre fikk Gjenreisningsmuseet ikke bevilget midler så nå jobber vi med en ny søknad som skal leveres innen 1.mars 2015. Til tross for avslaget fra staten har Hammerfest kommune fått bevilget 2 million kroner fra fylkeskommunens spillemiddelfond til, i tillegg har Hammerfest kommune vedtatt å medfinansiere prosjektet de neste årene.     

Museet har per i dag et magasin, et arkiv og et provisorisk verksted. Det er nødvendig å få tatt i bruk arealet i kjelleren som i dag ikke er tilrettelagt som magasin for gjenstandsoppbevaring. Målet er å utvide magasinkapasiteten til tre magasin et lite kjølemagasin for fotooppbevaring og et forbedret arkiv. I tillegg skal det realiseres et konserveringsverksted samt et forskningsrom der det vil være mulig å jobbe med samlingene under forsvarlige og trygge forhold for forskere og andre interesserte.

Prosjektet skal sikre bevaring av regional og felles nasjonal kulturarv rund andre verdenskrig og gjenreisning av Finnmark og Nord-Troms. Uten bevaring av historisk materiell vil historieforskning og historieformidling bli mangelfull. Prosjektet er derfor svært høyt prioritert i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og vi trenger all støtte vi kan få.

Er du interessert i å støtte oss kan du få tilsend en sponsormappe der du kan lese mere om prosjektet og hvordan midlene konkret skal brukes. 

kjeller.jpg

Søknad til magasin. Planskisse fra Arkhaus Alexander Kupz. Illustrasjonstegning konserveringsverksted av Daniela Kötter.