Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arkiv

kollage nettside 2.jpg

I Gjenreisningsmuseets arkiv finnes det mange forskjellige typer arkivmateriale. Mens noen bedriftsarkiver, som fra Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap eller Vestfinmarkens Privatbank, inntar mange hyllemeter, finnes det relevante arkivalia som ikke en gang fyller en arkivmappe.  Variasjonen kan være stor. Et kjært brev eller en bevart skolebok forteller og formidler folkets prioriteringer og hverdag like godt som arkitekttegninger fra gjenreisningshustyper eller ukeblad fra rett etter krigen.

Dokumenter fra krigs- og gjenreisningstida som rasjonerings- og passerkort, flygeblader og fortellinger fra evakueringa må bevares, dokumenteres og systematiseres og tilgjengelig gjøres for forskning og formidling.

Arkivet omfatter ikke bare papir men også en del forskjellige typer filmmateriale og lydbånd.

Per i dag har mye av arkivmaterialet blitt digitalt. Noen fotografier oppbevarer vi kun som digitale kopier, f.eks. når bildet er en del av et album som giveren ønsker å beholde. I tillegg produserer Gjenreisningsmuseets forskere arkivmaterialet selv, f.eks. digitale lydfiler i forbindelse med tidsvitneintervju i en stadig pågående innsamlingsprosess. Verdifulle minner og beretninger blir bevart i form av gigabyte og transkripsjoner, en viktig kilde for forskning. 

Som bevaringsinstitusjon deltar Gjenreisningsmuseet aktivt i nettverket «Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit».

http://finnmarksarkivene.no/

arkiv.jpg

Inntrykk fra arkivet, her deler av arkivet etter Vestfinmarkens Privatbank. Fotos: Daniela Kötter/Gjenreisningsmuseet.