digitaltmuseum.no kan du nå utforske 100 av Gjenreisningsmuseets kulturhistoriske gjenstander blant 1,4 million objekter fra 148 ulike museer. Dette nettstedet er ansiktet til museumsdatabasen Primus som brukes av nesten alle norske museer for å registrere gjenstander, fotografi, fortellinger og billedkunst.

Våren 2014 ble det iverksatt tiltak for å redigere tidligere gjenstandsregistreringer, kvalitetssikre dem og ta dokumentasjonsbilder. «Det ligger mye etterforskningsjobb i gjenstandsregistrering siden både intern informasjon, opplysninger fra litteratur, nett og samtaler med givere skal samles i Primusdatabasen. Det krever tid og tålmodighet» sier et fornøyd registreringsteam på Gjenreisningsmuseet. Gjenstandskonservator Daniela Kötter historiker Lena Karlstrøm samarbeidet i dette prosjektet som krever rutine og erfaring. Museet har over 4000 gjenstands- og over 13000 bilderegistreringer i Primusdatabasen som etterhvert skal oppgraderes og publiseres på internett.

Det er første gang Gjenreisningsmuseet har supplert Digitalt Museum med gjenstandsregistreringer. Tidligere har museet lagt ut fortellinger, i tillegg til fotografier fra gjenreisningstida med Findus som tema. I flere år har en gjeng flittige pensjonister, de såkalte «Findusgutta», gjennom frivillig arbeid samlet og registrert informasjon om bilder som viser bedriftens omfattende virksomhet. Gjenreisningsmuseet vil fortsette med dette publiseringsarbeidet slik at befolkninga kan få bedre innsyn i museets samling.

Kanskje finner du en gjenstand du selv eller familien har donert til museet? Har du flere opplysninger, oppfordrer vi deg til å bruke kommentarfeltet på Digitalt Museum eller ta direkte kontakt med gjenstandskonservatoren på Gjenreisningsmuseet.

 

Gjenreisningsmuseets registreringer på Digitalt Museum:

http://digitaltmuseum.no/search?query=Gjenreisningsmuseet

Kontakt museet:

daniela.kotter@gjenreisningsmuseet.no, (+47) 78 40 29 33