Avisen Gjenreisingen – publikasjon for befolkningen i Finnmark og Nord-Troms skrev 20. september 1946 om tilbakeføring av storfe. Dette måtte være en rase som passet i nord. Nordlandsfeet, også kalt Rørosfeet, eller Sidet Trønderfe var ypperlig til dette. Avisen påpekte at staten kun ville yte bidrag til innkjøp og foring av avlsdyr som tilhørte en av disse typene, som i prinsippet var samme rase. Dersom man kjøpte rett rase ville det offentlige også godtgjøre fraktutgifter eller være behjelpelig med transporten hjem til Finnmark og Nord-Troms.  Landbrukets tjenestemenn mente dessuten at andre storferaser ville ha uheldig påvirkning på utviklingen ifølge avisen.

Tilbakeføringen av storfe er eksempel på storsamfunnets innsats, men også beslutningsmyndighet etter krigen i en situasjon hvor der var mangel på alt, og hele samfunnsapparatet skulle tilbakeføres og gjenreises.

Av Heidi Stenvold, konservator Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms/phd student universitetet i Tromsø