Relikt på 2 tonn

Gjenreisningsmuseet planlegger en oppgradering av kjelleretasjen. Denne skal i framtiden ikke bare huse museets samling, men snarere by på spesialtilpassete magasin med forsvarlige forhold for gjenstander, foto og arkivalia samt konserveringsatelier og arbeidsrom for forskningsvirksomhet. Oppgraderingen medfører at museets samling vil måtte flyttes midlertidig under byggeprosessen, noe som blir en stor logistisk utfordring. Buck Rustad opplyser videre at aggregatet veier mellom 1,5 og 2 tonn og er 2,25m lang, 1m bred og 1,64m høyt og av kapasitetshensyn må Gjenreisningsmuseet derfor dessverre avslå tilbudet om å overta aggregatet som museumsgjenstand.

Bevaringsverdig relikt

Historikere og gjenstandskonservatoren på Gjenreisningsmuseet har vurdert tilbudet og beklager at vi ikke har kapasitet til å motta gjenstanden.  Aggregatets bevaringsverdi kan man derimot ikke sette spørsmålstegn ved, det er vi ved museet enige om. Den har hatt en viktig rolle i gjenreisningen av byen og hele regionen. Aggregatet har vært med på å skaffe brukbar infrastruktur og muliggjort medisinske tilbud og var deretter pionér i strømforsyning i Bergsfjord. «Muligens finnes det noen som har flere opplysninger om gjenstanden eller til og med bruk for dieselaggregatet slik at det får fortsette jobben sin?» lurer gjenstandskonservator ved Gjenreisningsmuseet på. Det kunne transporteres f.eks. med Boreals M/S Sørøy som er i Bergsfjord en gang i uka.  «Folk må gjerne ta kontakt med oss hvis de har informasjoner eller er interesserte.» post@gjenreisningsmuseet.no

Foto: Cort Buck Rustad

Kontakt: 
Daniela Kötter, MA, Gjenstandskonservator v/Gjenreisningsmuseet,
78 40 29 33 / 46 85 82 24, daniela.kotter@gjenreisningsmuseet.no