I år vil dokumentet Lappekodisillen føres fra Arkivverket i Oslo til Samisk arkiv i Kautokeino. Lappekodisillen blir også kalt "samenes Magna Carta", og er videre kjent som "Første Codisill og Tillæg til Grændse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende, av 2. okt. 1751." Den beskyttet samiske rettigheter, og bestemte hvordan de samiske områdene skulle fordeles mellom Danmark-Norge og Sverige (som da inkluderte Finnland).

Kultur-og likestillingsministeren vil overføre Lappekodisillen til Samisk arkiv, med H.M. Kong Harald V tilstede. Gjenreisningsmuseets samlingsrådgiver og arkivar, Tove Johansen, har jobbet innenfor arkivfeltet nærmest et hele yrkesliv. Hun representerer Museene for kystkultur og gjenreisning IKS i arbeidsgruppen for Finnmarksarkivene, og med dette som bakgrunn har hun blitt invitert til å delta i seremonien når den gamle grensetraktaten skal inn i Samisk arkiv.

Finnmarksarkivene har møte to ganger i året og jobber for å bevare private arkiv i Finnmark: både gjennom å søke penger for utviklingstiltak, og ved å kartlegge de arkiver som finnes. Fylkesbiblioteket er koordinator for dette arbeidet.

Overrekkelsen foregår på Samisk høyskole i Kautokeino 19.oktober, kl. 17:00.

 

Tove.jpg

Tove Johansen, arkivar og samlingsrådgiver
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

 

Les om Finnmarksarkivene her:

Åpne i nytt vindu-knapp.png

Du kan lese mer om Lappekodisillen her:

Åpne i nytt vindu-knapp.png
Arkivverkets pressemelding angående flytting av Lappekodisillen: Åpne i nytt vindu-knapp.png