I slutten av augsut 1945 dro det første kullet hjem etter en uforglemmelig tid, slik ble det i alle fall uttrykt i en avisartikkel i Finnmarksposten 28. august 1945. Overskriften i avisa lød slik: «Feriehjemmet på Svestad, Nesodden – Et eldorado for slitte Finnmarkshusmødre.»  Bestyrinnen på feriehjemmet, Elly Fermann, hadde spesialisering i hotellfaget, og avisa formidler at hun hadde sørget for et førsteklasses matstell og ellers skapt et lyst og harmonisk miljø for både voksne og barn. Oppholdet ble avsluttet med en festkveld med mange flotte taler, sang og musikk. Jenny Kummeneje, kretsformann for NKS finnmark og leder for svenskehjelpas bespisning, talte. Hun oppflammet husmødrene til å tenke fremover på det oppbyggingsarbeidet som ventet. Det krevde pågangsmot og godt humør. Kvelden ble avsluttet med sangen «Gud signe vårt fedreland.» Avisa skriver videre at alle hadde blitt som en eneste stor familie på den korte tiden de hadde vært sammen.

Selv om langt fra alle fikk et slikt tilbud så var det nok givende for de som opplevde det. Jeg vil tro det virket etter hensikten, nemlig å gi de tvangsevakuerte mødrene et løft.

Av Heidi Stenvold, konservator Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms/phd student universitetet i Tromsø