Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
DSC02062

28.oktober 2019, åpningen av Sivilforsvarets bunker i Gamvik.

Nyere tids kulturminner

Gamvik museum fikk tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune
Areal- og kulturvernavdelinga til rydding og ordning i Sivilforvarsbunker i Gamvik, samt utvikle formidling av historien i form av et 3-språklig skilt. Jan Erik Raanes hold en tale om nyere tids kulturminner.
Torstein Vassvik som i sin tid var med for å bygge anlegget åpnet døren til bunkeren. Elever, rektor og lærere fra Gamvik skole var til stedet. Bygget har betydelig historisk verdi i et kald-krigs perspektiv. Sivilforsvaret ble bygget opp i denne epoken, og har vært under nedbygging siden Berlinmurens fall.
Anlegget i Gamvik kan på sin måte bidra til innblikk i den lokale effekten av den kalde krigen mellom øst og vest fram til dens avslutning i 1991.

0 (2)_800x533

Løft av "Pramma" 21.09.16

Siste planlagte tiltak med pramma i Gamvik for 2016 var også det tyngste, nemlig å få løftet båten til det nye fundamentet.

Ill

Krigens kulturminner

Gamvik Museum har fått tilskudd fra Rikantikvaren til å formidle krigshistorien ved tre ulike kulturminner i kommunen. Ruinene etter kystfortene i Gamvik og Mehamn er konkrete vitnesbyrd om krig, okkupasjon og brenning. Åstedet for tragedien på Hopseidet 6. mai 1945 er et immaterielt kultminne knyttet til en hendele som fant sted i krigens siste dager. Skilting fullføres høsten 2016, og vil føre til at folk kan bli kjent med historien til disse kulturminnene på plass.

kystreise

Kystreise

Kystreise.no er et nettsted for formidling av maritim kulturhistorie. Det begynte i Vest-Agder, og har siden spredt seg norskysten rundt.

museet i vårsol476px

Kulturloftet Tørrfesken

Gamvik museum mangler fleksible lokaler til midlertidige utstillinger, foredrag, seminarer, skoleprosjekter osv. Prosjektet "Kulturloftet Tørrfesken" er satt i gang for å gjøre noe med denne begrensningen.
Hjellsørfra

Restaurering av seihesje

Den store pyramidehjellen utenfor museet er i sterkt behov av restaurering og sikring. Tidligere stod det to hesjer til ved siden av denne, men disse blåste ned for noen år siden. Seihesjene var et viktig element i produksjonen på bruket, og en vesentlig dimensjon ved kulturlandskapet vil gå tapt om også den siste skulle forsvinne.

Flytting av materialer til hjell

Vi bygger flathjell

Hjell er en viktig del av mange fiskeværs visuelle særpreg. Med sin spesielle duft taler tradisjonell tørrfiskproduksjon også til andre sanser.

Dictyna_arundinacea_500x477_500x477

PROSJEKT ARANEAE - 2009.

Innsamling av edderkopper i tre nasjonalparker i Finnmark. Nytt hefte laget av ROY ERLING WRÅNES som Gamvik Museum 71 grader Nords skrifter nr: III, 2009.

Maritim arkeologi

Nordkynhalvøyas forlishistorie

Prosjektet handler om å lage en forlishistorisk presentasjon for Nordkynhalvøya. Mange skip har forlist langs Nordkynhalvøya opp igjennom århundrene. Vi har derfor valgt å lage en oversikt over båtene som forliste, samt deres historikk. Prosjektet vil bli presentert i en fremtidig båtutstilling og i en publikasjon.

Prosjektet startet opp i desember 2008.
Prosjektansvarlig er Rune A. Fredriksen