Om utstillingen

Utstillingen har fått navnet sitt på bakgrunn i den enorme innsatsen våre kvinner har lagt ned opp igjennom, for å gi den rette omsorgen til som trengte det. Uten å kreve ett eneste takk tilbake.

Les mer-knapp.jpg

Bildeserie: I fest og alvor

   

Kronologisk fremstilling

Hammerfest Sanitetsforening ble stiftet i 1910, og er fortsatt en levende forening i full vigør. Her er en kronologisk oversikt over foreningens arbeid gjennom disse hundre årene.

Les mer-knapp.jpg

Om Hammerfest Sanitetsforening

1. juli 1910 dannes Hammerfest Sanitetsforening. En frivillig kvinneforening som kom til å ha stor betydning for lokalsamfunnet Hammerfest. I år fyller foreningen 100 år. 

Les mer-knapp.jpg

   

Bildeserie: avisutklipp

I avisene kan man spore opp noe av aktiviteten til Hammerfest sanitetsforening gjennom de 100 år foreningen har eksistert. Her er noen utklipp som viser til deres aktiviteter.

13.04.1926 nk

Sanitetsforeningens Hjelpestasjon

Det er tranen som sitter igjen. Minnet om et glass med seig, stinkende veske som måtte drikkes. Noen sneik seg med glasset sitt bort til vasken på veggen, andre lot det gå på gulvbjelkene under bordet, men de fleste lot det nok stå til fordi de visste at dersom ikke tranen var drukket ble det ikke noe kakao på dem.

Les mer-knapp.jpg

   

Bildeserie: Hjelpestasjonen

suppakjeller2_550x375

Suppakjellern: digital fortelling

Gjennom 100 år har Hammerfest Sanitestforening lagt ned et ufattelig arbeide for barns helse og trivsel i byen. Et av de viktigste tiltakene var hjelpestasjonen, eller suppakjellern som den kalles på folkemunne. Hør om Suppakjelleren på Digitalt Museum.

Åpne i nytt vindu-knapp.png

   

Feriekolonien i Repparfjord

Årsberetningen 1933: "Feriekolonien har i år hatt sin vanlige drift med 50 barn i 2 måneder. Alle barn la på seg, ingen mindre enn 1 kg, og enkelte opp til 4 kilo. Været var i sommer storartet og barna trivdes godt."

Les mer-knapp.jpg

Bildeserie: Feriekolonien

Tykke og trivelige vendte de tilbake,etter glade dager fulle av lek på feriekolonien.

fk6_550x316

   

Sykehotell og Sanitetsbad:
Fra svake barn til institusjonsbygger for Finnmark

Hammerfest begynte etter hvert å få sin form som en gjenreist by. På årsmøtet i 1958 var det oppe til diskusjon hvorvidt:


”behovet for feriekolonien var tilstede, noget man mente kanskje ikke var viden stort akkurat nu – men at tidene kan forandre seg. /../ Det blev tilslutt bestemt at kolonien blir lukket i år – hvis intet annet inntreffer.”

Les mer-knapp.jpg

Bildeserie: Sykehotellet