Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS sitt styre består av 7 medlemmer med varamedlemmer:                                               

Styreleder Leif Vidar Olsen, Hammerfest
Varamedlem Malin Wulvik, Havøysund

Nestleder Astrid Husvik Skancke, Hammerfest
Varamedlem - Grethe Ernø Johansen, Hammerfest

Styremedlem Ole Håvard Olsen, Honningsvåg
Varamedlem Børge Grønlund, Honningsvåg

Styremedlem Tove Kristensen, Gamvik 
Varamedlem Kai Brox, Gamvik

Styremedlem Willy Andreassen, Berlevåg 
Varamedlem Unn Britt Guttormsen, Berlevåg

Styremedlem Gry Paulgaard, Tromsø 
Varamedlem Beate Busta, Alta

Styremedlem  Nina P. Mølmann (ansattes rep)                 
Varamedlem  Heidi Stenvold