Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS sitt styre består av 6 medlemmer med varamedlemmer:                                               

Styreleder Leif Vidar Olsen, Hammerfest
Varamedlem Anne Grethe Arntzen Johnsen, Berlevåg

Nestleder Jan Erik Raanes, Gamvik
Varamedlem - Marit Tjernstad, Nordkapp

Styremedlem Gry Paulgård, Tromsø
Varamedlem Beate Bursta, Alta

Styremedlem Knut Bjørn Lindkvist, Nordkapp
Varamedlem Kai Brox, Gamvik

Styremedlem Anne Therese Seppola, Måsøy 
Varamedlem Lise Birgitte Øfeldt, Lebesby

Styremedlem  Evelyn Johnsen, Hammerfest (ansattes rep)                 
Varamedlem  Jon Trygve Bergsåker, Berlevåg