Per Einar hadde 4 dager til rådighet, så planen for arbeidet måtte endres.
Røstveggen er nå sikret mot å falle ut. Vekten av taket er avlastet bæringselementene i røstveggen, og manglende vindski er montert for å hindre at vinterstormene tar takplatene. Skråband/avstivinger er montert.
Arbeidshøyde på vegg/tak har vært opp mot 18 meter over bakkenivå. Et grundig arbeid med stillaser og annen sikring ble gjort i forkant.