Utskifting av sviller 2019
Skifte av utvendig panel 2019

22.10.07 010.jpg
Utbedring av råteskader i panel, damperiet 2007.

Detalj, utbedret råteskade i brakkeflak, Damperiet 2007.

anlegg september 07 040.jpg
Utbedring råteskade, innskjøting av nytt treverk i råteskadet reisverk, Damperiet 2007. Fingerskjøt.
damperiet 003.JPG
Utbedring, utvendig panel og reisverk, Damperiet 2015.
IMGP2530.JPG
Råteskade i vindusramme, nytt treverk felt inn, brygga 4.etg 2015.
IMGP0893.JPG
Adkomst fra vei til bryggeloft utbedret 2014.
kaier 009.JPG
Skråband/avstivere under kai montert i hele kailengden 2015