Vedtak i eierkommunene om å ta Lebesby inn som deltaker i vårt interkommunale selskap vil styrke arbeidet for å få finansiert drift i Kjøllefjord etter modellen 60% statlig og 40% regional finansiering.

Stiftelsen Foldal vil fortsatt bestå som formell eier av det fredede anlegget Foldalbruket. Se Foldalbrukets Facebookside her:

https://www.facebook.com/pages/Foldalbruket-Kystkultursenter/162854012211

Foldalbruket_500x332.jpg

Foldalbruket vinter_500x333.jpg