Om filmen:
KOPPMOLL er en film som balanserer på grensen mellom fortelling og dokumentar. Langt nord i Norge følger vi forfatteren Damon Falke​ mens han besøker en lokal familie som har fått sine liv berørt av både forandring og minner. Mens han reflekterer over sitt eget behov for sted, blir Falke introdusert til steder og historier som forteller om hjem, familie, tap, og krigshandlinger som nesten er glemt av verden på utsiden. KOPPMOLL handler om å vende en stein og å finne en verden hvor liv og landskap ikke kan skilles fra hverandre og hvor historie alltid er en del av livet.
 
KOPPMOLL er fredag 15. juli kl. 12:00 på Gjenreisningsmusee. Hjertelig velkommen til et meget interessant arrangement!