Utstillingen viser en tradisjonell sjøsamisk kofte, samiske sko, veveteknikk og modell av en gammetufte (jordhus). Filmen "Joikefeber" kan også fåes på museet. Denne er spesiell for Vest-Finnmark, siden den inneholder joik basert på sjøsamiske tradisjoner. https://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/2015/02/02/joikefeber-dvd/

Musikkprofessor Ola Graff har gjort et betydelig arbeid for å dokumentere joik i Vest-Finnmark:

https://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42374&p_document_id=105049&p_lang=2&p_dimension_id=88178

Ola Graff,