Vi har digitalisert mye av samligen vår på Primus, et databasesystem for registrering, administrasjon og presentasjon av museumssamlinger. En del av denne registreringen er tilgjengelig på Digitalt Museum.