På bildet ser du isanlegget i Ryggefjord som stod ferdigbygd i 1948. Båter og fiskebruk hadde behov for  is, fartøy når de skulle være på havet over lang tid og fiskebruk når de eksporterte fisken. Et ferskvann som lå like på øversia av anlegget fungerte som isprodusent. Størst var aktiviteten i månedene januar til utgangen av mars. Opptil 15 mann arbeidet med å skjære løs isen av vannet. Ei imotorsag og gjerne ei håndsag, blei da brukt som redskap. Så fraktet man isen gjennom ei plankerenne som ledet til isanlegglageret der den blei knust i en knusemaskin. Bygningen i Ryggefjord var stor; 27 meter lang, 20 meter bred og 6 meter høy. Lagerkapasiteten var 3000 tonn. Omkring 1970 begynte fiskebrukene å produsere is og isanleggene langs kysten forsvant.