Museet ligger idyllisk plassert på Varnes, på østsiden av Berlevågs indre havn. På området er det flere gamle hus som Statens Havnevesen bygde etter 1945. Hovedbygningen til museet er i et av disse husene. Første etasje inneholder to båter, fiskeutstyr, kopi av en egnebu, litt om krigshistorien, arkeologiske utgravinger med mer. I andre etasje vises film om moloutbyggingen. Du får også se et rekonstruert bomiljø fra et fiskevær. Den andre museumbygningen er fra nyere tid og inneholder den gamle frakteprammen, som man kan gå ombord i.