Hans Ragnar arbeider mest med bildekunst, nærmere bestemt grafikk (tresnitt, litografi, kartografi), maleri (akvarell, olje, tempera), tegning og i mer beskjeden målestokk foto, video og data.

Dessuten skriver han en del og er opptatt av musikk.