Mange engasjerte seg. Museumsbestyrer overrekte Hugo Johnsen en gave for god innsats. Det var boka som Arvid Pettersom har skrevet, "Fortiet fortid". Hugo arbeidet ei uke gratis med utskifting av vinduer på museet og dessuten innredet han et kontor for registrator. Folk fikk se noen av de sist innkommende gjenstandene som museet har mottatt, deriblant en sveivegramofon som ennå lar seg spille på. Gamle pengesedler og mynter, bøker og diverse blei lagt fram for syning.