Onsdag 11. februar:

Lions på museum. Lions klubb har sitt årlig møtetreff på museet. Museumsbestyrer holder foredrag over et emne.

Torsdag 12. februar:

Medlemstreff på museet kl. 19.00. Vi inviterer medlemmene til en uformell sammenkomst på museet. Museumsbestyrer viser fram og forteller litt om gjenstander, bilder og bøker som har kommet inn, og som ikke til daglig ligger framme.

Torsdag 19. mars:  "Uteseilerkveld på museet kl. 19.30.På 1950- og 60-tallet var det mange herfra som seilte utenriks. Vi har invitert noen av dem til museet for å fortelle om dette. Salg av kaffe og kaker

Torsdag 16.april:

Historielaget har årsmøte på museet.

Omtrent 20.april.

Utstillinga " Samiske myter" ved bildekunstneren Hans Ragnar Mathisen. Se oppslag eller på museets hjemmeside.

Lørdag 6. juni:

Historielagets dagstur: Reise til Kokelv Sjøsamiske museum og til Snefjord, der vi blant annet besøker Sanitetshuset og Cirkus 889 (tidligere Snefjord skole). Mer detaljert program utarbeides senere.