Medlemmene hygget seg med kaffe og kaker. Leder informerte om alle arrangementene som var gjennomført forrige år og konstaterte at de fleste hadde tildels bra deltakelse mens andre hadde mindre, spesielt lørdagsåpent museum.

Historielaget har ansvar for kommunens eldste bygning, nemlig Kobbefjordstua, som blei bygd av telegrafverket på 1880-tallet. Foreninga har bestemt at den lille bygninga langt der inne på fjellet skal beises av medlemmene kommende sommer.

Historielaget har også forpliktet seg å vedlikeholde den gamle issaga som står i Ryggefjorden. Saga har sin opprinnelse fra isanlegget som forsynte fiskebruk og båter med naturis, før kunstig framstilt is kom til å bli alminnelig i siste del av 1960-tallet.

Historielaget står bak utgivelsen av årboka i Måsøy. Man så seg svært fornøyd med både kvalitet og salgstall. Samme redaksjon blei valgt for kommende årbok.