Utstillingen bygger bro mellom fortiden vår her ytterst på Finnmarkskysten og fremtiden. Menneskenes kamp for tilværelsen, naturens krefter og dets lunefulle vesen er de samme, om ikke ennå hardere i våre dager.

Med røtter i vårt ytterste nord provoserte kunsten til Einar Berger den etablerte fagekspertisen. Da han som 35-åring besluttet å bli kunstner hadde han allerede mange sterke livserfaringer i baggasjen. En av dem var da han som 7-åring opplevde at bestefaren, sammen med fem andre familiemedlemmer, kullseilte like utenfor Menes på vei fra Lille-Tamsø til bryllup i Honningsvåg kirke.  

Einar Berger gjorde alt på sin måte. Han snakket med alle. Han var alle steder.

I Nordkappmuseets arkiv finner vi et bilde fra Hornvika i 1933 hvor Einar Berger poserer med sin fargepalett sammen med Skarsvåginger som alle selger sine lokale Nordkappsuvenirer. Et av hans Nordkapp-malerier inngår i museets kunstsamling.

Vendingen i Bergers liv og kunst kom gjennom utstillinger hos Blomqvist i 1933 og 1935. Kunstkritikerne overså utstillingene, men maleriene vakte interesse blant publikum. I 1934 stilte han ut på Høstutstillingen. 

Nordkappmuseet retter en spesiell og stor takk til Gudveig Berger Walthinsen, Einar Berger sitt barnebarn, som på vegne av familien har gjort denne utstillingen mulig. Vi vil også takke Knut Erik Jensen for hans initiativ og arbeid for å realisere utstillingen.