Struves merdianbue ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2005 og er representert med 34 punkter gjennom 10 land. I Norge er 4 punkter innskrevet i Kautokeino, Alta og Hammerfest.

Utstillingen er en del av formidlingstiltak i forbindelse med et forprosjekt for etablering av autorisert besøkssenter (verdensarvsenter) for Struves meridianbue som er tenkt etablert ved Gjenreisningsmuseet.

Utstillingen er finansiert av forprosjekt for verdenarvsenter, et samarbeidsprosjekt mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune, Alta kommune og Kautokeino kommune. Det er også bevilget fra den Norske UNESCO-kommisjonen. 

Program:

  • Åpning, varaordfører Hammerfest kommune Terje Wikstrøm
  • Orientering om forprosjekt verdensarvsenter, Troms og Finnmark fylkeskommune Kristin Fosnæs
  • Betydningen av verdensarv, verdensarvkoordinator Gerd Johanne Valen
  • Guiding i utstillingen

___________________________________________________

Kurator og prosjektleder: Ulf-Terje Nyheim Eliassen

Utstillingsgruppe: Ulf-Terje Nyheim Eliassen, Maria Stephansen og Evelyn Johnsen 

___________________________________________________

 

Utstillingsåpning: 15. oktober, kl. 13:30-15:00
Sted: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Kirkegata 19, Hammerfest

Lett bevertning.

Utstillingen er permanent.

 

Struve 1.jpg