Bli med på en tidsreise fra 1800-tallet til i dag. "Din verdensarv" forteller om de nordlige delene av Struves meridianbue i Finland, Sverige og Norge, og om deres rolle som verdens målebånd. Tornio-Haparanda – Hammerfest-området har 11 av de 34 punktene som er valgt ut på verdensarvlisten. Besøksopplevelsen støttes av VR for å visualisere mer om Struves meridianbue. Utstillingen gjennomføres i samarbeid med en rekke partnere og Interreg Nord. (ERDF) var med på å finansiere de nordlige delene av verdensarvprosjektet Struves meridianbue.

Utstillingen vil være åpen mandag til søndag, kl. 10:00-16:00.