Stadig flere oppdager at det i deres familiebakgrunn også finnes samiske historier. I sjøsamiske områder har slike historier vært omspunnet av taushet og skam. Denne utstillingen viser fragmenter av livet i sjøsamiske områder slik de fremstår i museumsarkiv og private fotoalbum. Fra de første skildringene som ble utarbeidet under reisendes ekspedisjoner, via tidsperioder hvor man i økende grad skjulte og mistet synlige samiske kjennetegn, fram til dagens samfunn hvor man igjen kan snakke høyt om sin samiske familiehistorie og åpent vise sin sjøsamiske identitet, for eksempel gjennom å bære kofte.

Utstillingen vektlegger Vest-Finnmark og bildene er hentet fra sjøsamiske områder, men de som er avbildet kan ha hatt både samisk, kvensk og norsk identitet – eller de kan ha hatt en skiftende identitet til ulike tider.

Samefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_1.jpgSamefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_3.jpgSamefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_4.jpgSamefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_5.jpgSamefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_8.jpgSamefolket dag utstilling på Gamvik Museum 06.02.2020_9.jpgsamisk utstilling.jpgBildene i den andre delen av denne utstillingen viser mangfoldet av kofter som er i bruk i Vest-Finnmark i dag.