Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn.  Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk.

Representantskapets medlemmer velges for fire år.

Representantskapet velger selv leder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomitè til styret.

 

Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 2/3 av de avgitte stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for.

 

Representantskapets sammensetning i inneværende periode 2019 - 2023:

 

Leder Astrid Gaup Skancke, Hammerfest

Personlig vara, Hammerfest

 

Nestleder Jan Olsen, Nordkapp

Personlig vara Trudy Engen, Nordkapp

 

Medlem Per Øystein Utstrand, Måsøy

Personlig vara, Måsøy

 

Medlem Heidi Anita Holmgren, Nordkapp

Personlig vara Tor Harald Mikkola, Nordkapp

 

Medlem Rolf Laupstad, Berlevåg

Personlig vara Svein Johan Kalvik, Berlevåg

 

Medlem Simon Kongsbak, Hammerfest

Personlig vara, Hammerfest

 

Medlem Sverre Gjøvad, Hammerfest

Personlig vara, Hammerfest

 

Medlem Karin-Marie Hansen, Gamvik

Personlig vara Gunn Mari Kverndal Kristiansen