Gjenreisningsmuseet jobber med å formidle hvordan mennesker kan reise seg etter en krig, og vi ønsker å involvere ungdom som en ressurs for å nå dette målet. Vi vil derfor sette sammen en arbeidsgruppe på fem til ti ungdom mellom 16 og 26 år. Gjennom workshops og pizzakvelder vil vi på museet lære bort historie, og teknikker for formidling og kuratering. Ungdommene får prøve seg som formidlere, koordinatorer, og de får lage sin egen utstilling. Vi ønsker at de unge skal bidra med sine perspektiver, og gi innspill til aktiviteter som føles meningsfulle for dem. Prosjektet vil gå gjennom hele 2022.

Vi inviterer ungdom som ønsker å være i et kreativt miljø, utfordre seg selv, og bli med på å fortelle egne historier.

Prosjektledere: Maria Stephansen og Linn A. Christiansen

 

Kontaktperson:

Linn A. Christiansen
tlf: 78 40 29 37
e-post: linn.christiansen@gjenreisningsmuseet.no