Persand ligger i Trollfjord på Rolvsøy. Trollfjord fikk en bosetting på 1600-tallet etter en økonomisk nedgangstid i de gamle fiskeværene på ytterkysten. Rolvsøy hadde et etablert fiskekevær fra senmiddelalderen. Senere hadde Morten Ingebriktsen en hvalstasjon i Trollfjorden. Denne hvalstasjonen var en av mange i Finnmark. På grunn av overbeskatning og protester fra fiskere kom det et forbud mot videre hvalfangst i 1904.

Persand på Rolvsøy en fin sommerdag i 2004.