kystmuseene.custompublish.com

Ƙyfolk

Årboka Øyfolk har blitt gitt ut hvert år siden 1990 av Foreningen Øyfolk. Fra og med 2016 redigeres og administreres den i samarbeider med Gjenreisningsmuseet.

Foreningen Øyfolk er en selvstendig årbokkomite, også når det gjelder økonomi og regnskap. Hammerfest historielag har en representant i komiteen.

Styret i Foreningen Øyfolk:

Alvin Vaseli
Jens Berg-Hansen  - Hammerfest historielag
Heidi Stenvold - Gjenreisningsmuseet
Linn A. Christiansen - Gjenreisningsmuseet
 

Adresse:
Foreningen Øyfolk
Postboks 427
9615 HAMMERFEST

org. nr. 870 584 482

oyfolk@gjenreisningsmuseet.no