Struves meridianbue – Vitenskapen om jordas form og størrelse

Lær mer om verdensarven vår og hvordan de i gamle dager målte opp jorda svært nøyaktig. Bli med i tårnet og prøv et gammelt landmålerinstrument, og se et av de originale målepunktene fra 1846.  Finn ut hvorfor Fuglenes og Hammerfest ble valgt som endepunkt for oppmålingen av jorda.

Kanskje har du vært på noen av de utilgjengelige målepunktene på Finnmarksvidda i Kautokeino, eller stått på toppen av Komsa og sett ned mot Elvebakken hvor selve grunnlaget i metoden av oppmålingen ble lagt. Eller kanskje besøkt monumentet Meridianstøtten som symboliserer det nordlige endepunkt for dette omfattende vitenskapelige arbeidet.

*Omvisningen er i en utprøvingsfase, og vil senere ha egen pris.