kollage nettside 2.jpg

Gjenreisningsmuseet får forespørsel fra både privatpersoner, organisasjoner og bedrifter fortløpende. Ofte er situasjonen at eldre ønsker å forsikre seg om at noe verdifull de har, blir bevart for ettertiden. Det forkommer også at folk rydder loftene sine eller rydder opp etter dødsbo at de finner saker og ting de lurer på om har en bevaringsverd.

Du kan til enhver tid henvende deg til Gjenreisningsmuseet enten på e-post eller telefon hvis du ønsker å gi noe til museet. For oss er det viktig å få mest mulig opplysninger om det du ønsker å gi. Skriv gjerne ned opplysningene og ta bilder, hvis du har anledning til det. Slik kan vi på museet, historiker og konservatorer, undersøke, vurdere og sammenligne med samlingsbestandene.

For oss er det viktig at vi bruker de ressursene vi har, mest hensiktsmessig og forsvarlig og for det som har et historisk bevaringsverd og potensiale for forskning og formidling. Utvalgskriterier er også tilstanden av materialet og spesiell historien som er knyttet til materiale. Bevaringsverdien er sammensatt av mange forskjellige faktorer. Vurderingsprosessen kan ta litt tid. Derfor ber vi om tålmodighet mens vi jobber med forespørselen. Dersom vi kan avtale samtaler er det mulig å planlegge bedre og ta oss den tiden en overdragelsesprosess kan ta.

Har Gjenreisningsmuseet bestemt seg til å ta imot materiale, kommer vi til å underskrive et avtaleverk med deg. Registreringen utføres etter internasjonalt etablerte standard og regler og oppbevaringen bestreber vi oss å tilrettelegge så skånsomt som mulig.

Ta gjerne kontakt!

 

Daniela Kötter
Master of Arts, konservering og restaurering
Konservator NKF-N
gjenstandskonservator ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
Hammerfest / Norge

(+47) 78 40 29 33 / (+47) 46 85 82 24