En halvtimes båttur fra Havøysund og du er ved fjellet! Alke, lomvi og lundefulg kommer til fjellet i store mengder selv om bestanden er noe i tilbakegang. Havørn er ingen sjeldenhet, og en bestand som har vokst betraktelig på 2010-tallet.