kystmuseene.custompublish.com

Memoar-kveld

Første resultat av innsamlingsdugnad

Tirsdag 4. september hadde museet og Gjenreisningsmuseets venner besøk fra blant andre Memoar.no. Initiativtaker Bjørn fortalte om verdien av muntlige kilder. Målet er å få samlet inn barndomsminner fra krig og gjenreisning. Vi begynte så vidt denne dagen og fortsatte onsdag 5. september. Det er fremdeles mulig å fortelle sin historie ved å ta kontakt med museet.

 

Det første intervjuet, med Britt Heggem, er nå ferdig, og tilgjengelig for alle.

 

http://hammerfest.memoar.no/home