Arahavde-gruppen skriver: «identitet er noe man har når man har sin historie». I dag ser vi at den sjøsamiske historien blir viktigere for mange, og man forsøker å etablere kunnskap og forståelse av Hammerfest kommune som også en sjøsamisk kommune. Utstillingens formål er å undersøke hva denne sjøsamiske kulturarven i regionen «tar med seg», gjennom kunst og kulturhistorisk materiale. Vi trekker frem ulike perspektiver fra historien som kan gi kunnskap og refleksjoner. I kunsten åpnes det rom for en mer abstrahert tilnærming til denne arven og historien. Kunstnerne jobber med landskapet, språklig dekolonalisering, identitetsspørsmål, sjøsamisk historie og havet. Naturen møtes fysisk, mytisk og mentalt, som steder og som ressurs.

Hva er det sjøsamiske? I en flerkulturell kystbefolkning er identiteten flytende, og etnisk tilhørighet blandet. Skillene mellom de ulike folkegruppene og mellom kulturelle særpreg svant hen jo mer fornorskningen fikk grep om kystbefolkningen. Det kulturhistoriske materialet går fra etnografiske presentasjoner av en etnisk folkegruppe, til selvrepresentasjonen og et eget sjøsamisk museum.

 

image.jpg.jpg

 

Kunstnere representert i utstillingen:

Ingunn Utsi

Joar Nango

Arvid Sveen

Hans Ragnar Mathisen

Ragna Misvær Grønstad

Annelise Josefsen

Silje Figenschou Thoresen

Margrethe Pettersen

Hilde Skancke Pedersen

Arnold Johansen

 

image.jpg (1).jpg

__________________________________________________________________

Prosjektleder og kurator: Maria Stephansen.
Med-kuratorer: Kristoffer Dolmen og Ragna Misvær Grønstad

Produsert i samarbeid mellom Arahavde AS, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Samisk Senter for Samtidskunst/ Sami Dáiddaguavddás og Kokelv Sjøsamiske Museum RDM

Produsert med tilskudd fra: Sametinget, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen