Den første kirken i Havøysund ble derfor ei brakke, satt opp på kort tid i 1947. Det var som et langhus for å regne (over 100m2), og ble et naturlig samlingspunkt i bygda de første etterkrigsårene. Her ble det utført messe, dåp og andre seremonier. Først på 1960-tallet fikk Havøysund en solid kirke igjen.

For øyene sin del (Måsøy kommune) ble de Marshall-hjelp støttede Presteskøytene en viktig del av kontakten med fastlandet i etterkrigsårene.

Repvåg Kraftlag har gitt kystmuseene betydelig støtte til prosjektet. Det signaliserer at lokalt næringsliv bidrar til å ivareta lokal kulturarv, og evner å støtte langsiktige samfunnsnyttig formål i Finnmark.

Altertavlen fra kirkebrakka er et viktig gjenreisningsminne. Vi ser fram til nyåpning i 2018!

Skrevet av: Sofus Vikeså Kjeka, avd. leder Måsøy museum