Daniela Kötter

Master of Arts, konservering og restaurering

Konservator NKF-N

gjenstandskonservator ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Hammerfest / Norge

 

(+47) 78 40 29 33 / (+47) 46 85 82 24

Personalia

Som samlingsansvarlig konservator ved Gjenreisningsmuseet vil jeg kort presentere meg.

1983                     
Født i Gera/Tyskland

2002 – 2004       
Studieforberedende praksis innen konservering og restaurering

2004 – 2007       
Studie til Bachelor of Arts innen preventiv konservering av møbler og treverk ved University of Applied Sciences and Arts fakultet arkitektur, ingeniørvitenskap
og konservering. Integrert praksisperiode og medvirkning i forskjellige konserveringsprosjekter.

2007 - 2009          
Studie til Master of Arts innen preventiv konservering av møbler og treverk ved University of Applied Sciences and Arts fakultet arkitektur, ingeniørvitenskap og konservering. Spesialisering på samlingsovergripende arbeid og komplekse samlinger.

2009                     
Norsk-intensivkurs i Flensburg/Tyskland

Fra februar 2010 ansatt ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest.

Noen tanker rundt museumsarbeidet:

«Motivasjonen for å ta jobben ved Gjenreisningsmuseet og flytte til Hammerfest var det potensialet samlingene har. Det er mye arbeid som skal til for å oppnå en profesjonell standard i alle ledd av samlingsforvaltning og konservering. Men denne kulturarven er det verdt å bevare, verdt å kjempe for som å kjempe for en forbedring av oppbevaringsforholdene.

Men jeg skal være så ærlig og si at det rett og slett er gøy å lære om alle de enkelte historiene. Ofte er det svært rørende å håndtere og ta vare på andre sine kjæreste minner og bidra til å bevare dem for oss og våre etterkommere.»