kystmuseene.custompublish.com

Personalia EJ

Evelyn Johnsen
Konstituert avdelingsleder 01.08-2018 til 01.08-2019 / Konservator                                            Evelyn Johnsen

Johnsen er født i 1983 og oppvokst i Alta. Hun har mastergrad i Arkeologi fra Trondheim hvor hun ble uteksaminert i 2009. Hun har jobbet i Buskerud fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og for Vitenskapsmuseet i Trondheim som arkeolog. Videre har hun vært konstituert avdelingsleder og konservator for Berlevåg Havnemuseum før hun begynte å jobbe som konservator for Gjenreisningsmuseet i januar 2018.

Våren 2018 har hun arbeidet med kulturhistorisk utstilling på Gamle Mårøy, nettsider, Primus og annet forefallende arbeid på avdelingen. Hun vil være konstituert avdelingsleder fra 1. august 2018 til 1. august 2019.

Publikasjoner:

Prosjektrapport kulturhistorisk registrering ny 420 kV linje Balsfjord-Hammerfest (2011)

Masteroppgave A question of reburial: Status report on reburial of archaeological sites in Norway : a multiple case study (2009)

 

Tur med Gamle Mårøy. Foto Ingrid Immonen