Både Tyske militære og sivile myndigheiter, og norske sivile myndigheiter spelte sentrale roller under tvangsevakueringa, og dette foredraget skal sjå på kva roller desse aktørane hadde. Forholdet og samspelet mellom dei var også av stor tyding, og dette fekk mykje å seie for tvangsevakueringa.